Εθνογραφικά, τόμος 15A

€15,00
  • Εθνογραφικά, τόμος 15A

Εθνογραφικά, τόμος 15A

€15,00

«Ο κύκλος της ζωής». Τόμος 15Α της επιστημονικής επετηρίδας «Εθνογραφικά». ISSN 0257-1692. Επιμέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Καραμανές, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Ελληνική έκδοση

Κωδικός: ΕΘΝΟ0110Α

 

  • Βάρος: 400 γρ.