Δημοσίευση ΙΒΠ

Οι αγορές από το πωλητήριο του ΙΒΠ στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος, που τα τελευταία 47 χρόνια προσφέρει στον τομέα του πολιτισμού με τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την έρευνα και τις εκδόσεις του.

47 χρόνια

Προσφοράς στον ελληνικό πολιτισμό